Thuộc cấp đến thăm sếp là một ủy viên Trung ương Đảng, Thấy ông ta có vẻ phờ phạc bèn hỏi:

– Thủ trưởng khỏe không ạ?

– Họp Bộ Chính Trị suốt, khỏe sao được!

– Em nghe nói vào ấy toàn ngủ thôi mà?

– Dạo trước thì thế. Lần này các ông ban luật mới, cứ 5 phút phải vỗ tay một lần!

Bảo Huân

Lão đại (Tiền Giang, VN)