Bà nọ gặp bạn đang ôm xấp vải tuyệt đẹp ra khỏi cửa hàng:

– Chị mua gì đấy?

– Tôi mua vải may chiếc cà vạt cho ông xã.

– Chị ‘chìu’ ảnh quá. Thế còn thừa vải làm gì?

– Phần dư, tôi sẽ may một chiếc áo đầm và một chiếc áo dài.

Bảo Huân

Nguyen Thi Thu Thao (sưu tầm, email)