Tòa:

– Vợ chồng ông bảo không hòa thuận tại sao lại đi ăn nhà hàng mỗi tuần hai lần, đúng vậy không?

– Thưa tòa, đúng. Nhưng tôi đi thứ Ba, bà ấy thứ Sáu.

Bảo Huân

Tommy Phan Lanh (FL, email)