Một bà thút thít với bạn:

– Chồng tôi bỏ đi rồi!

– Đừng lo, rồi ổng lại mò về như mọi khi thôi….

– Không. Lần này ổng đi luôn.

– Sao bà biết?

– Tại ông cầm theo cả cái remote ti vi.

Bảo Huân

Trịnh Thái Hòa (MN -sưu tầm)