Một anh chàng đến gặp bác sĩ:

– Tôi có tật, hễ chợp mắt là ngáy.

– Anh ngáy to không?

– Rất to.

– Vợ anh có than phiền không?

– Tôi chưa có vợ.

– Vậy thì không phải lo lắng gì cả.

– Nhưng tôi bị đuổi việc 5 lần rồi!

Buck Dung Ly (Portland-OR)