Chồng đọc báo, quay sang bảo vợ:

– Người ta cứ bảo đàn ông không chung thủy. Em xem đây này!

– Đâu?

– Khi một người đàn ông 18 tuổi thì yêu con gái 18 tuổi và khi tám mươi tuổi vẫn yêu con gái 18 tuổi!

Bảo Huân

Frank Vũ (Texas – sưu tầm)