Ông nọ có người con bị mù. Ngày nọ, ông về nhà hớn hở gào lên:

– Giải phóng miền Nam! Giải phóng miền Nam!

Người vợ hỏi ông có điên không. Ông thầm thì:

– Người ta bảo, đứa nào nghe câu đó sẽ sáng mắt ra!

Bảo Huân

Linh Xa (Gò Vấp, VN – phóng tác)