Sau dịch cúm Tàu, quốc tế muốn giúp đỡ một số quốc gia gặp khó khăn. Hội đồng Tương trợ Kinh tế mở cuộc họp để họ đóng góp tuỳ theo thế mạnh của mình.

Cuối cùng:

– Nga lãnh phần sản xuất máy công cụ và dầu khí

–  Hungary sản xuất đồ điện tử

– Ba Lan đóng tàu viễn dương

– Cuba sản xuất đường

– Mông Cổ sản xuất len và thịt gia súc

– Việt Nam sản xuất khẩu hiệu!

Bảo Huân

Hai Đằng Nguyễn (thu hình)