Đầu năm, Tí và Bí đi xem ca nhạc. Ca sĩ hát bài “Xuân này con không về”. Vài người thút thít. Tí nói:

– Ca sĩ hát mùi quá. Có người khóc kìa mậy.

– Nhằm gì với Ba tao. Ổng mà cất tiếng là các bà các cô khóc ngất!

– Ba mầy là ca sĩ?

– Không. Ổng thổi kèn đám ma.

Bảo Huân

Bạch Thị Mai Dung (Hà Nam – email)