Hai phụ nữ tâm sự:

– Chồng em ngáy suốt đêm, không ngủ được !

– Chồng chị cũng ngáy mà bây giờ thì chị trị hết rồi.

– Chị làm sao vậy?.

– Lúc đầu chị đút núm vú giả, tới nửa đêm ảnh nhả ra, chị cho núm thiệt, ảnh ngủ luôn một giấc tới sáng.

– Vậy hổng được. Chồng em không những ngáy mà nghiến răng nữa!

Hồ Ly (WA, st)