Chàng trai ở xa về thăm Bố Mẹ, dúi vào tay Bố tờ $100:

– Bố giữ số tiền này, mua gì mà Bố thấy giúp đời sống Bố nhẹ nhàng hơn…

Hôm sau, chàng trai thấy Bố lễ mễ mua hoa và quà tặng Mẹ.

Bảo Huân

Huynh Ngoc HuongTram

(Douglasville-GA- lượm lặt)