Nhân viên hỏa xa thấy một chàng người Việt ì ạch vác một va ly to nhét vào khoang bèn đến giúp:

– Anh đi đâu mà mang nặng cực khổ thế này?

– Vậy là còn sướng đấy. Chuyến sau thằng bạn tôi mua vé, tôi lại phải nằm vào va ly.

Bảo Huân

Tokin (sưu tầm)