Ở Trung Quốc…

Một con vi rút corona hỏi mẹ:

– Tại sao ai cũng muốn tiêu diệt nhà mình?

– Tại mình có hại, con à.

– Thế sao mấy đảng viên còn sống nhăn?

Hồ Thái Hà (email)