Maneka Garner và Precious Jackson là hàng xóm đã từng kình địch với nhau và có trát tòa không được đến gần. Nhưng nếu không đến gần trong xóm thì đến gần tại chợ Walmart. Khi cả hai gặp nhau tại Walmart thì Maneka đã lấy cả hộp thịt băm để chụp vào mặt Precious. Khi cảnh sát đến thì đã ghi phạt Maneka tội tấn công người khác và lấy hộp thịt băm làm tang chứng cho… vũ khí tấn công.