Đừng tưởng rằng các trại tù có lắm anh chị rằn ri, chỉ chờ chực ra tay “hạ thủ” cai tù mà vượt ngục. Cũng có lắm tù nhân biết thương… cai tù (không phải chuyện cai tù “vợ-chồng” tại gia). Khi một cai tù tại Georgia đi giám sát các phòng giam và bất ngờ bị bất tỉnh, ngã đập đầu xuống đất thì các tù nhân đã la hét báo động, kéo anh ta lại để lấy chìa khóa mở buồng giam mà… là hô hấp nhân tạo, gọi cứu cho anh ta. Trưởng trại tù tại đây phát biểu cùng báo giới rằng, “ông ta rất hãnh diện” về các tù nhân tốt bụng của mình. Tử tế vậy mà cũng bị ở tù, thiệt là… lạ.