Nghịch ngợm phải kể học trò. Làm học trò không nghịch xem như đã… mất nửa cuộc đời (học trò). Không phải việc ghi tên mà không đi dự cuộc vận động tranh cử tổng thống vừa qua, nhóm học sinh tốt nghiệp trung học mùa này tại trường Glen Falls High School  thuộc thành phố Tulsa, Oklahoma đã nghịch ngợm giăng bảng… bán trường. Tuy nhiên hiệu trưởng và các thầy cô cũng khó lòng giận học trò mình, khi kèm theo là lá thư giải thích là để làm mọi người “cười và nhớ đến chúng tôi hơn. Xin cảm ơn tất cả thầy cô cho bốn năm học tuyệt vời tại GFHS”. Giận sao nổi!