Thầy Robin Hughes dạy cho các học trò chậm phát triển tại một trường học tại Florida. Bởi vì các học trò của thầy, phần lớn là sáu, bảy tuổi chưa bao giờ thấy tuyết nên thầy Robin đã nhờ em gái ở bên Kentucky nắn một ông già tuyết, gói bằng giấy bạc rồi ướp nước đá gởi qua đêm để học trò thấy tuyết ra sao. Học trò của thầy Robin đã rất thích thú. Nếu ở Việt Nam, không chừng được phong làm thầy giáo “nhân dân” và tặng cả cờ chứ chẳng chơi !