Shakespeare vừa được chích ngừa. Vâng, chính xác là đúng William Shakespeare. Nhưng là hậu duệ của văn hào Anh với Romeo and Juliet bất hủ. Ở đây là cụ William Shakespeare, 81 tuổi tại Anh vừa trong nhóm người đầu tiên được chủng ngừa Covid-19. Không nghe nói cha mẹ ông mê Shakespeare hay sao mà lấy tên ông đặt cho con mình. Không biết mai mốt sẽ đọc tin rằng, “Nguyễn Du được chích ngừa Covid” hay không. Thế nào cũng có Nguyễn Du chứ sao không.