Các quốc gia đã bắt đầu mở cửa các hoạt động công cộng dù một số chính quyền địa phương vẫn ngần ngại việc tụ tập quá đông người cùng lúc, không phải là cách tốt nhất để ngăn chận dịch bịnh vẫn còn đang lây nhiễm. Tùy theo từng địa phương có cách kiểm soát dịch bịnh khác nhau. Nhưng chính quyền thành phố Lund tại Thụy Điển đã sử dụng biện pháp… rải phân gà trong công viên vì không muốn quá nhiều người đổ ra công viên khi trời đã bắt đầu nắng đẹp. Sáng kiến gì mà… hôi vậy không biết.