Corey Harris tại Michiganbị vào tù vì tội …. quên. Corey phải trình tòa qua kết nối màn hình zoom vì tội lái xe trong khi đang bị treo bằng lái. Đến giờ hẹn với quan tòa, thì Corey đang de xe vào bãi đậu xe khi quan tòa nhìn qua màn hình. Quan tòa phán khỏi cần nối mạng chi nữa, trình diện nhà tù trước 6 giờ chiều để … chữa chứng đãng trí.