Người xưa bảo “quân pháp bất vị thân”, đụng chuyện luật pháp thì bất kể đến người thân, gia đình. Đó là chuyện xưa, còn thời nay thì khó biết vì bên quê ta thì “nhất thân, nhì thế”, vợ con sếp cũng là những ông “trời con”, chỉ tại Mỹ thì mới như vậy. Như cảnh sát trưởng A.J. Smith tại Florida vậy. Khi các nhân viên của ông bắt một phụ nữ mua bán thuốc lắc thì cô ta khai ra đã mua từ Kristen Kent, là… con gái của cảnh sát trưởng. Ngài cảnh sát trưởng không biết “nho chùm” Á Đông nhưng cũng tuyên bố “quân pháp hổng có người thân”. Ai sao thì cô con gái ông cũng sẽ bị vậy.