Nghe bảo các quần jeans hiệu có giá hàng ngàn đô la mỗi cái nhưng chiếc quần jeans chẳng có hiệu gì lại bán đến 87,400 đô la trong một cuộc đấu giá tại New Mexico hồi tháng qua. Chiếc quần jeans này có gì lạ? Thưa nó được tìm thấy trong một hầm mỏ hoang và ước tính được may vào khoảng thời gian 1880s, trên dưới 140 năm. Quần còn ngon lành, chỉ có chỉ may bị bục đôi chỗ.