Muốn tặng quà “độc lạ” cho tình nhân trong ngày lễ Tình Yêu sắp tới, xin liên lạc trung tâm giữ súc vật hoang dã và vô chủ Homeward Bound Pet Adoption Center tại New Jersey. Trung tâm này quảng cáo đang giữ một số mèo rừng, nếu đóng góp $50 thì họ sẽ đặt tên người yêu của bạn cho chú mèo rừng đó, rồi chích ngừa, thả nó về lại nơi hoang dã. Có 2, 3 người tình thì cũng tốn trăm đô là cùng, mại vô.