Người xưa dạy rằng, “Phi thương bất phú”, không kinh doanh buôn bán thì chẳng giàu nổi nên chàng sinh viên Jayson Gonzalez tại Minnesota đã nghĩ cách kiếm thêm tiền học qua việc bán bánh donut. Vì khu vực mình ở không có hệ thống donut Krispy Kreme nổi tiếng nên mỗi cuối tuần Jayson chạy khoảng 270 mile để mua hàng trăm hộp bánh donut mang về bán kiếm lời (chính đáng). Nghe chuyện, Krispy Kreme gọi điện cho Jason bắt… cấm bán. Bị cộng đồng mạng phản đối, đòi tẩy chay quá trời nên chỉ sau hai ngày, Krispy Kreme thông báo cho Jayson bán lại. Và tặng thêm 500 hộp donut để làm vốn… “khởi nghiệp”