Rosie Grant tại Maryland đã có một sở thích đặc biệt sau khi thực tập tại Nghĩa trang Quốc hội ở Washington, D.C. Đó là đam mê nghiên cứu về… nghĩa trang và các bia mộ. Rosie thường đưa lên trang mạng xã hội các mẩu viết liên quan đến bia mộ, người chết và thế giới bên dưới các ngôi mộ. Không biết học xong Rosie có chọn về làm tại các nghĩa trang hay không chứ “chuyên môn” này thấy cũng hơi ngán.