Robert Lee Noye vừa bị cảnh sát tống giam vì đã có nhã ý mời người khác xem phim… bất hợp pháp. Không biết vì lý do khởi đầu ra sao mà một phụ nữ đã thưa Robert về tội bắt cóc cô ta và buộc cô phải ngồi xem hết loạt phim lịch sử dài chín tiếng để hiểu về việc kỳ thị chủng tộc. Cô tố cáo Robert dọa nếu không xem hết phim thì sẽ bị anh ta… quăng xác ra xa lộ. Gì mà dữ vậy hổng biết, nhưng mời người khác xem phim càng lâu cũng có khi “ủ-tờ” càng lâu hơn.