Máy luật là gì? Thưa đó là luật lệ… máy móc, cứ theo máy móc chạy ra sao thì áp dụng vậy. Như bà cụ Glen Goldenthal tại New Jersey cách nào đó chỉ thiếu thuế nhà năm 2019 vừa qua chỉ có… 6 cent, không để ý nên bị cộng tiền lời cùng lệ phí, tiền phạt lên thành $300. Bà không biết và không trả nên nhà bị… tịch thu, con gái bà ở xa phải liên lạc, gọi điện thoại khắp mọi nơi cuối cùng mới giải quyết được. Thiếu thuế (hay trốn thuế) kiểu này coi bộ nguy hiểm nghe.