Không chỉ con người mới bị máy móc thay thế mà cả… chó xem ra cũng có thể bị mất việc trong tương lai. Số là hãng Dynamic tại Boston đã phối hợp cùng hãng chế tạo robot Rocos bên Tân Tây Lan để chế tạo ra chú chó robot người máy có tên là Spot để chăn cừu. Spot có thể được điều khiển từ xa, dùng chăn và dẫn dắt đàn cừu vượt đèo, lội suối đi ăn và lùa về chuồng cuối ngày. Các kỹ sư chế tạo cho biết Spot được đàn cừu ngoan ngoãn vâng lời vì Spot rất là… tâm lý và dù là chó (máy) nhưng hành xử cũng như cừu. Cừu thủ lãnh.