Thời điểm cuối năm nhiều người tự in lịch gia đình, chọn những ảnh đẹp là hoạt động của gia đình trong năm. Các nhà phát hành lịch thương mại thì chọn ảnh mỹ nhân hay phong cảnh. Chỉ có Kevin Beresford bên Anh là chọn ảnh… bãi đậu xe. Kevin du lịch khắp mọi nẻo đường để tìm và chụp những bãi đậu xe thật đặc biệt. Kevin bảo hàng hiếm đầy sáng tạo như của anh khó mà kiếm được.