Năm 2022 này là năm người lao động sinh từ năm 1960 sẽ về hưu khi tròn 67 tuổi, không hơn không kém. Cụ Walter Orthmann bên Brazil mới 67 tuổi cách đây… 33 năm vẫn chưa chịu về hưu. Đi làm từ năm 15 tuổi, tháng rồi là sinh nhật tròn 100 tuổi nhưng ngày ngày cụ vẫn cắp ô đi mần việc. Không những vậy, suốt 85 năm qua cụ chỉ làm có mỗi một hãng dệt Industrias Renaux S.A., trở thành người được ghi vào kỷ lục Guinness là nhân viên trung thành nhất thế giới. Ở tuổi 100, cụ bảo “hưu làm chi em ơi”.