Kỷ lục thế giới Guinness vừa ghi được một kỷ lục xem ra cũng khá xoàng khi một nhóm 178 người Nhật có cùng tên họ là Hirokazu Tanaka tập họp lại với nhau. Kỷ lục này phá kỷ lục trước đó với 164 người cùng có tên là Martha Stewart. Vì kỷ lục Guinness này chỉ cần họ và tên, không cần chữ lót nên nếu tập họp họ Nguyễn hoặc các tên như Hùng, Dũng, Lan, Hương… chắc cũng đến hàng chục ngàn người.