Số điện thoại khẩn cấp 911 được hãng AT&T đề nghị vào năm 1968 và quốc hội thông qua, sử dụng cho đến nay. Nó được sử dụng cho tất cả hệ thống điện thoại tại Mỹ vì ngắn gọn, dễ nhớ và dễ bấm. Dễ đến mức khi cảnh sát đến sở thú Zoo to You tại Paso Robles bên California theo một cú gọi 911 khẩn cấp mà không có ai trả lời thì họ mới khám phá ra là, một chú khỉ đã gọi cho tổng đài 911 từ cái điện thoại của ai đó đã bỏ quên gần chuồng của chú.