Khi hàng xóm của Lee Bowman tại Iowa không chịu cắt cỏ, Lee đã sang nhà hàng xóm than phiền rồi tiện tay, mở cửa xe gỡ bỏ một giấy đăng bộ dán xe. Chưa đã nư, Lee còn lấy cả gỗ chất sang vách nhà hàng xóm để… đốt. Khi cảnh sát và xe chữa lửa đến cứu thì phát hiện ra đám cháy do Lee gây ra. Bởi vậy tốt hơn hết là cỏ cao thì nên cắt chứ để có hàng xóm như Lee cũng hơi phiền.