Không phải hàng xóm bên Pháp khó chịu mà cả bên Úc cũng vậy. Một phụ nữ tên là Sarah nhận được thư hàng xóm, yêu cầu bà đóng cửa sổ lại khi nấu ăn vì họ là người ăn chay, không muốn nghe mùi thịt . Thay vì trả lời, bà Sarah đưa thư lên facebook và có người khuyên bà, “tổ chức tiệc nướng thịt và mời cả xóm đến ăn”.