Việc tích trữ giấy đi cầu trong dịch bịnh xem ra đã có phần trầm trọng hơn người ta nghĩ vì theo các số liệu của NielsenIQ đã cho thấy tổng số giấy đi cầu được bán ra trong tháng Ba vừa qua đã giảm sút 33%, liên tục sút giảm từ đầu năm đến nay bởi có người đã tích trữ đủ xài đến… cuối năm. Để tiêu thụ hết số giấy đi cầu thu gom này, đề nghị mỗi ngày đi toilet ba, bốn lần chăng?