Một số người giả điên, giả dại để làm chuyện họ muốn, ít ai giả… chó như một đôi vợ chồng tại Quebec, Canada. Khi Quebec ra lịnh giới nghiêm, cấm ra đường sau tám giờ tối vì dịch bệnh tăng cao, ngoại trừ chuyện dẫn chó ra đường. Vậy là chồng giả làm chó để vợ tròng dây vô cổ dắt… đi chơi. Cả hai bị cảnh sát ghi phạt $1,500 mỗi người dù cả hai đều cãi (bướng) rằng họ tuân thủ đúng theo luật.