Những người thi lái xe còn nhớ (và ngán) nhất chuyện thi de xe vào lề giữa hai trụ, tức thi “parallel parking”. Thi cho có vì bây giờ sau năm, mười hay vài chục năm “kinh nghiệm” thì không ít người có thể lặp lại “kỳ tích” đó lần thứ hai. Như mới đây tại downtown Vancouver, Canada thì một phụ nữ lớn tuổi khi cố de xe “parallel” đã nhấn ga nhanh đến độ leo lề và tung xe lên trời, lao vào một văn phòng sở di trú Canada làm vài người bị thương. Văn phòng di trú ra thông báo chúc bà mau hồi phục để tập lại bài de xe “parallel”.