Kiến trúc sư Nick Drummond tại New York là một người thích mua các căn nhà cũ hàng trăm năm tuổi rồi chỉnh sửa, tân trang lại, xem như một đam mê nghề nghiệp cùng việc đầu tư địa ốc. Một trong những căn nhà ông vừa mua được bảo rằng là đã thuộc về một Công Tước người Anh. Không biết thực hư nhưng quả thật, khi phá tường hay đào sửa lại nền nhà, ông đã phát hiện ra vô số thùng rượu Whiskey xưa và đồ vật quý hiếm bên trong. Các nhà đấu giá và sưu tầm đồ cổ đã liên lạc ông rất nhiều cho các món đồ này. Quả đầu tư địa ốc kiểu này quá có lời.