Không hiểu sao tiếng Việt gọi con gái con trai cũng đều là con… cái. Tưởng con cái là con gái và con… đực là con trai. Nhưng dẫu gái hay trai, đứa nào hiếu thảo là… con cái. Chứ không như cụ Peter Grundy bên Úc, có đứa con gái cũng trời đánh (như con người ta). Tuổi già đã ngoài 80, cụ Peter muốn bán nhà lấy tiền vào viện dưỡng lão. Kẹt nỗi đứa con gái đã 49 tuổi nhất quyết không chịu dọn ra khỏi nhà nên ông không bán được. Kiện cáo tới lui đến nay đã tám năm và mất bộn tiền hưu đến 70 ngàn đô Úc mà cũng chưa bán được nhà để vào viện dưỡng lão. Không biết còn đợi thêm mấy năm nữa đây?