“Ai lấy ta làm chồng, ta sẽ trao cho kho báu”. Đó là lời của chú chó triệu phú Lulu. Khi chủ nhân của Lulu là thương gia Bill Dorris tại Tennessee qua đời, không có gia đình và con cái nên ông để lại di chúc với tài sản khoảng năm triệu đô la cho chú chó yêu quý của ông là Lulu. Lulu đang sống với người bạn 88 tuổi của ông là bà Martha Burton và hàng tháng bà vẫn rút tiền từ quỹ tín thác dành cho Lulu. Không nghe nói Lulu có sống đế vương hay đang tìm… vợ hay không.