Vật giá leo thang, một số người phải chuyển sang vài loại thực phẩm khác rẻ hơn. Nhưng chim thì không dễ tính như vậy. Loài chim cánh cụt được nuôi tại một Trung tâm Hải dương Hakone-en Aquarium bên Nhật, khi được thay thế loại cá khác, cá cũ giá mắc hơn 30% bằng loại cá nục rẻ hơn thì chúng… lắc đầu. Những nhân viên sở thú nảy ra một kế, trộn lẫn cá cũ và mới thì đánh lừa được các chú .