Đôi tuần qua, bộ sách lớp Một “Cánh Diều” đã được người dân Việt có dịp bàn tán rôm rả qua mạng bởi ngôn từ ngô nghê, thô tục và nội dung thì phản giáo dục. Có những ngụ ngôn của La Fontaine (được sách phiên âm là La Phông-Ten) bị cắt xén, sửa đổi bậy bạ. Bị chỉ trích, cười chê thì nay đến lượt các “nhà” nghiên cứu, giáo dục mở “tổng tấn công”, binh vực rằng sách “có sạn” nhưng là “đổi mới, sáng tạo, linh động…”. Đúng là soạn sách cho học sinh là “ma trận” như các “nhà” của ta đã phát biểu. Như thiệt!