Họa sĩ Neruno Daisuki tại Nhật có một thú vui mới sau mùa dịch bệnh là sưu tập các thứ anh… đạp phải. Cho đến nay, sau 2 năm, Neruno đã sưu tập được 179 viên đá cuội, 32 miểng chai và một hạt đậu. Rất may là ở Nhật không có chó chạy rông.