Mùa lễ là dịp để bọn cướp ra tay tác quái khắp mọi nơi nên cụ Ronald Cyr tại Maine, không biết đã từng tham dự chiến tranh (du kích) Việt Nam hay không mà đã đặt bẫy gài tự động, cho nổ súng khi có kẻ gian đột nhập, mở cửa nhà cụ ban đêm. Không may là chưa có kẻ gian nào trúng đạn thì cụ bị trúng đạn vì súng tự nổ. Khi cảnh sát đến thì còn phát hiện ra cả mìn tự chế gài trước hiên nhà. Thiệt ớn chè đậu với cụ này.