Với việc Covid lại tăng mạnh, năm mới này nhiều người sẽ tiếp tục làm việc tại nhà. Làm tại nhà cũng như làm tại hãng nên tòa án Đức vừa ra luật là những nhân công làm việc tại nhà mà lỡ có té ngã cũng có thể khai là … “tai nạn lao động” nơi hãng làm. Vậy là yên tâm rồi, nếu uống cà phê ngoài vườn xong mà vô bàn làm việc lại, lỡ bị vấp chân thì cứ tự nhiên bắt bảo hiểm bồi thường.