Xin nói rõ, bảo vệ dê ở đây không phải chuyện… dê mà bảo vệ dê. Mới đây thị trấn Llandudno bên xứ Wales đã lập đội đặc nhiệm đi bảo vệ loài dê núi tràn xuống thị trấn lang thang, ăn ngủ trước nhà hàng, siêu thị. Một ủy viên hội đồng thành phố cho biết loài dê núi này là tặng phẩm của Nữ Hoàng Victoria từ hàng trăm năm trước còn lại nên cần bảo vệ. Phải mà gặp làng Việt Nam thì đám dê này biết tay. Xào lăn hay lẩu?