Kent Slaughter tại tiểu bang Missouri vừa đâm đơn kiện tiệm Bass Pro ra tòa vì không giữ cam kết về bảo hành. Kent kiện tiệm này vì bảo rằng cho đến năm rồi ông còn đổi lại các đôi vớ rách của mình nhưng từ năm nay Bass Pro đã chỉ còn bảo hành có sáu tháng. Mang vớ rách hết rồi mang đi trả (hay đổi) lại, chắc chỉ có ở Mỹ.