Không ít các sinh viên đại học cũng thường có những ý tưởng và phát minh độc đáo. Như một nhóm sinh viên tại đại học Johns Hopkins University vừa chế ra loại băng keo dán thực phẩm, an toàn và có khẩu vị để ăn. Các sinh viên này cho biết những món ăn như taco, burrito hay vài món ăn khác nếu không “dán” lại thì thức ăn dễ vung vãi ra ngoài. Sản phẩm này đang được cầu chứng lấy bằng sáng chế, chắc chẳng bao lâu sẽ có băng keo thức ăn này.