Tuổi già hiu quạnh, không gì cần hơn có những bạn già đối ẩm, trò chuyện với nhau. Nhưng đâu phải bạn già nào cũng có… bạn già, đành kiếm “bạn trẻ” vậy. Vậy là văn phòng cao niên của New York gởi đến cho khoảng 800 vị cao niên trên 75 tuổi một chú robot ElliQ do hãng Intuition Robotics của Do Thái chế tạo. ElliQ có thể trò chuyện, giúp các vị cao niên liên lạc người thân, xài facebook và đặc biệt là kể chuyện cười.