Sau vài ngày cho người chuẩn bị các “tình huống” bị hy sinh của các đồng chí công an ta trong vụ Đồng Tâm, nơi Bộ Quốc Phòng cướp đất dân để xây phi trường, tướng Lương Trung Quang đã họp báo cho biết “cụ thể” các “diễn biến” chuyện đã xảy ra. Theo lời tướng Quang thì một số người dân đã có hành động nguy hiểm khi… “tự lột áo quần giữa đường để gây rối” và thú nhận, khi rượt đuổi theo người dân, ba chiến sĩ (hăng máu nhất) đã bị lọt xuống hố (phân) sâu bốn mét nên “anh dũng hy sinh”. Vậy mà ban đầu lại bảo chiến sĩ ta bị “quăng lựu đạn”. Hổng biết ai “quăng lựu đạn” nghen.

Tướng Lương Trung Quang

Cái hố 3 “chiến sĩ” lọt xuống